Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic 30h., segons normativa)

abril 30, 2019 12:00 am UTC+0

Àrea: Seguretat i salut laboral
Durada: 30 h
Data inici: dimarts, 30 abril, 2019
Data finalització: dimarts, 11 juny, 2019
Horari: Dimarts 9 a 14 h (28/05 no Hi ha classe)
Codi Curs:  FS2018-1385
Tipus: Subvencionat
Inscripció: Oberta
Lloc Imparticio: PIMEC BARCELONA
Adreça Impartició: VILADOMAT, 174
CP Impartició:  08015
Població Impartició:  BARCELONA

Per inscriure’t al curs cal que t’identifiquis amb el teu compte de PIMEC. Si encara no estàs registrat crea un compte

Descripció:
Introducció a la seguretat i salut en el treball, coneix els riscos i la seva prevenció.
Professorat:

Marius Martí Gutiérrez

Continguts:

1. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball
1.1. El treball i la salut: Els riscos professionals. Factors de risc
1.2. Danys derivats del treball. Els accidents de treball i les malalties professionals. Altres patologies derivades del treball
1.3. Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals. Drets i deures bàsics en aquesta matèria
2. Riscos generals i la seva prevenció
2.1. Riscos lligats a les condicions de seguretat
2.2. Riscos lligats a l’entorn laboral
2.3. La càrrega de treball, la fatiga i la insatisfacció laboral
2.4. Sistemes elementals de control de riscos. Protecció col·lectiva i individual
2.5. Plans d’emergència i evacuació
2.6. El control de la salut dels treballadors
3. Riscos específics i la seva prevenció en el sector corresponent a l’activitat de l’empresa
4. Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos
4.1. Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut en el treball
4.2. Organització del treball preventiu: «rutines» bàsiques
4.3. Documentació: recollida, elaboració i arxiu
5. Primers auxilis

Observacions:

Curs subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. Formació prioritària per a treballadors en actiu.

Més informació per inscripcions: Mònica Fernández – 934964500 – mfernandez@pimec.org