Nòmines i Seguretat Social nivell avançat

marzo 28, 2019 12:00 am UTC+0

Àrea: Recursos humans
Durada: 40 h
Data inici: dijous, 28 març, 2019
Data finalització: dijous, 23 maig, 2019
Horari: dijous, dimarts, 18 a 20:45 h. 5 últims dies 18 a 20:30 h. 18 i 23/04 no hi ha classe
Codi Curs: FS2018-1225
Tipus: Subvencionat
Inscripció: Oberta
Lloc Imparticio: PIMEC BARCELONA
Adreça Impartició: VILADOMAT, 174
CP Impartició: 08015
Població Impartició: BARCELONA

Per inscriure’t al curs cal que t’identifiquis amb el teu compte de PIMEC. Si encara no estàs registrat crea un compte

Descripció:
Ampliem i aprofundim els coneixements i les habilitats pràctiques necessàries per realitzar nòmines, cotitzacions a la seguretat social, salaris i liquidacions dels treballadors, així com saber gestionar diferents tipus de baixes, i aprendrem a utilitzar aplicacions informàtiques per la gestió de personal . Nivell Avançat.
Professorat:

Joan Carles Masmitjà Campillo
Diplomat en Graduat Social col·legiat i Llicenciat en Història Contemporània. Amb 20 anys d’experiència en l’àmbit de l’assessoria d’empreses i particulars en diferents àrees des de la gestió administrativa a l’assistència a judici dels clients. Com a formador imparteix regularment diferents accions en l’àmbit del dret laboral i de Seguretat Social. També confecciona i tutoritza cursos per al Col·legi de Graduats Socials que s’imparteixen en la modalitat on-line i elabora les Guies de contractació i prestacions de la Seguretat Social que es faciliten anualment als col·legiats.

Continguts:

1. Gestió laboral
1.1. L’empresa i la Seguretat Social
2. Règim general de la seguretat social
3. Inscripció de l’empresa en la seguretat social. mútues patronals. llibres obligatoris
4. El règim especial dels treballadors autònoms
5. Llibres obligatoris
6. El calendari laboral
7. La contractació de treballadors
7.1. El contracte de treball. Característiques de les diferents modalitats
8. Enquadrament i afiliació a la seguretat social. altes i baixes
9. Suspensió i extinció de la relació contractual. acomiadaments
10. L’expedient del treballador
11. Contractes bonificats
12. Tramitació
12.1. Rebut de salaris/nòmines
12.2. Impresos oficials
12.3. Conceptes salarials i normativa legal
12.4. Confecció del rebut de salari
13. El salari i la seva composició: salari base, plus, complements, hores extres
14. Elements de la cotització a la seguretat social: normativa reguladora, bases de cotització, tipus de cotització…
14.1. Càlcul de cotitzacions
14.2. Cotització en períodes de baixa
15. Liquidacions
15.1. Baixes per contingències comunes i professionals
15.2. Retencions a compte de l’IRPF
15.3. Retribucions en espècie i el seu tractament
15.4. Situacions especials
15.5. Incapacitat temporal i maternitat
15.6. Contractació a temps parcial
15.7. Cotització a la Seguretat Social
15.8. Impresos oficials i terminis de presentació
15.9. Omplir TC-1, TC-2
15.10. Tipus de cotització
15.11. Ajornaments i recàrrecs
15.12. Sistema XARXA
16. Aplicacions informàtiques per a la gestió de personal
16.1. Fitxers treballadors
16.2. Processos de nòmines
16.3. Processos de Seguretat Social
16.4. Processos de l’IRPF
16.5. Tancaments. Informes i estadístiques

Observacions:

Curs subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. Formació prioritària per a treballadors en actiu.

Més informació per inscripcions: Mònica Fernández – 934964500 – mfernandez@pimec.org