Nòmines i Seguretat Social I

enero 29, 2019 12:00 am UTC+0

Durada : 30 h

Data inici:  dimarts, 29 gener, 2019
Data finalització:  dijous, 14 febrer, 2019
Horari:  dimarts, dijous, 09:30 a 14:30
Codi Curs:  FS2018-0529
Tipus:  Subvencionat
Inscripció:  Oberta
Lloc Imparticio:  Pime Coneixement Lleida
Adreça Impartició:  Rambla de Ferran, 8
CP  25007
Població Impartició:  LLEIDA
Descripció:  Rep una formació global sobre els aspectes administratius relacionats amb la gestió de personal. Nivell I
Continguts:

1. El contracte de treball
1.1. Definició
1.2. Objecte i característiques
1.3. Requisits
2. Afiliació a la seguretat social. Altes i baixes
2.1. Butlletins de cotització. TC1 i TC2
2.2. Elaboració i contingut
3. Rebut de salaris
3.1. El salari
3.2. Salari i la seva regulació legal
3.3. El full de salari com a element de prova
3.4. El model oficial de full de salari i els seus apartats
4. Nòmines
4.1. L’elaboració de la nòmina bàsica
4.2. Les hores extres, la incapacitat temporal i l’accident de treball i el seu reflex a la nòmina
4.3. Liquidacions i indemnitzacions en diferents supòsits
5. Cotització a la seguretat social
5.1. Les cotitzacions a la Seguretat Social i la seva importància
5.2. El càlcul de les bases de cotització
5.3. L’aportació de l’empresa a la Seguretat Social i el model oficial de nòmina
5.4. Els documents de cotització a la Seguretat Social

Observacions:
Curs subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. Formació prioritària per a treballadors en actiu. Més informació per inscripcions: Laura Urgelés – 934964500 – lurgeles@pimec.org