Nòmines i Seguretat Social I

octubre 15, 2019 12:00 am UTC+0

Codi Curs  FS2018-1465
Data inici  dijous, 12 setembre, 2019
Data finalització  dimarts, 15 octubre, 2019
Horari  Dimarts i dijous 17:30 a 20:50 h
Durada  30h
Lloc PIMEC BARCELONA VILADOMAT, 174 BARCELONA
Contacte Alexandra Alonso
aalonso@pimec.org tel. 934964500
Professorat  Joan Carles Masmitjà Campillo
Descripció

Ja pots gestionar la relació laboral del treballador amb l’empresa des del seu inici. Et proporcionem els coneixements i les habilitats pràctiques necessàries per la confecció de contractes, nòmines, liquidacions dels treballadors, així com les cotitzacions a la Seguretat Social i la liquidació de l’IRPF. Nivell 1.

Objectius

Objectius generals:

– Proporcionar els coneixements i habilitats pràctiques necessàries per confeccionar nòmines en tots els supòsits que puguin donar-se en l’empresa així com l’elaboració d’assegurances socials i contractes de les últimes reformes operades.
– Saber confeccionar un contracte de treball i el càlcul d’ una aplicació.

Objectius específics:

– Comprendre la relació entre salari i treball.
– Conèixer l’estructura salarial i extrasalarial del conveni col•lectiu de referència
– Identificar la utilitat del full de salari
– Conèixer els diferents apartats del full de salari
– Confeccionar nòmines amb diferents supòsits.
– Distingir els elements específics de salari en diferents situacions (incapacitat temporal, accidents de treball, liquidacions i indemnitzacions, etc.)
– Comprendre la relació entre salari i cotització a la Seguretat Social.
– Calcular bases de cotització a la Seguretat Social.
– Reconèixer el cost patronal de la Seguretat Social. TC1 i TC2.
– Identificar les diferents parts dels documents de cotització a la Seguretat Social.
– Conèixer els elements del contracte de treball que es traslladen a les nòmines.

Continguts

1. El contracte de treball
1.1. Definició
1.2. Objecte i característiques
1.3. Requisits
2. Afiliació a la seguretat social. Altes i baixes
2.1. Butlletins de cotització. TC1 i TC2
2.2. Elaboració i contingut
3. Rebut de salaris
3.1. El salari
3.2. Salari i la seva regulació legal
3.3. El full de salari com a element de prova
3.4. El model oficial de full de salari i els seus apartats
4. Nòmines
4.1. L’elaboració de la nòmina bàsica
4.2. Les hores extres, la incapacitat temporal i l’accident de treball i el seu reflex a la nòmina
4.3. Liquidacions i indemnitzacions en diferents supòsits
5. Cotització a la seguretat social
5.1. Les cotitzacions a la Seguretat Social i la seva importància
5.2. El càlcul de les bases de cotització
5.3. L’aportació de l’empresa a la Seguretat Social i el model oficial de nòmina
5.4. Els documents de cotització a la Seguretat Social