Logística integral

septiembre 13, 2019 12:00 am UTC+0

Codi Curs  FS2018-1450
Data inici  divendres, 13 setembre, 2019
Data finalització  divendres, 18 octubre, 2019
Horari  Divendres 9 a 14 h Durada  30h
Lloc PIMEC BARCELONA VILADOMAT, 174 BARCELONA
Contacte Esther Delpueyo
formacio@pimec.org
934964500
Professorat  Carlos Freire López
Descripció

La logística integral és un eix fonamental en moltes de les empreses de Catalunya, pel que és imprescindible tenir una bona formació al respecte amb l’objectiu de fer el processos el més eficaços possibles. El responsable de Logística ha d’estar preparat per activitats molt diverses; gestió d’aprovisionaments, seleccionar i avaluar proveïdors,preparació de comandes, distribució, saber elaborar i controlar els diferents processos, optimització de stocks… Tot això i més ho veurem en aquest curs.

Objectius

Objectius generals:

– Adquirir un coneixement bàsic de les estructures que completen el procés logístic.
– Anunciar les diferències entre mitjans de transports.

Objetius específics:

– Sensibilitzar els principals en els conceptes de la logística integral i la cadena de subministrament.
– Aprendre a fixar i determinar els objectius i costos logístics.
– Conèixer diferents models per a la planificació de les operacions logístiques i de la cadena de subministrament.
– Presentar una metodologia per a l’anàlisi i millora dels processos logístics de les empreses
– Analitzar els principis generals de la gestió logística, així com les diferents àrees que engloba la gestió logística d’una organització.
– Analitzar les principals funcions i responsabilitats associades a la gestió dels aprovisionaments en una empresa.
– Dissenyar un procediment documentat per seleccionar, avaluar i homologar a proveïdors d’una empresa.
– Gestionar correctament un magatzem industrial, optimitzant els estocs
– Establir un procés de planificació i control productiu en una indústria.
– Establir procediments documentats dels diferents processos que conformen la gestió productiva, per tal d’aconseguir la màxima qualitat del producte fabricat.
– Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera adequada.
– Gestionar procediments de qualitat aplicables a processos productius dins de l’empresa.

Continguts

1. Introducció.
2. Costos logístics.
3. Àrees de la logística integral.
3.1. A que definim logística industrial
3.2. La cadena logística
3.3. Logística integral.
4. Compres i aprovisionament.
4.1. Gestió de compres
4.2. Previsió de necessitats
4.3. Recepció i control dels aprovisionaments.
5. Control i gestió d’estocs.
5.1. Logística de Aprovisionaments en la Indústria
5.2. Gestió d’aprovisionaments
5.3. Organització i Disseny de Magatzems en la Indústria
5.4. Logística d’emmagatzematge industrial.
6. Producció.
6.1. Identificació de mercaderies.
6.2. Característiques de la mercaderia.
6.3. Pes, volum, rotació i estacionalitat.
6.4. Sistema de codificació.
6.5. Fitxer mestre de mercaderies.
7. Gestió de magatzems.
7.1. ABC de mercaderies.
7.2. Aprovisionament.
7.3. Mètodes de gestió d’estoc.
7.4. Sistemes d’informació per a la gestió.
7.5. Fitxer de proveïdors.
7.6. Fitxer de comandes.
7.7. Seguiment de comandes.
7.8. Recepció de mercaderies.
7.9. Administració.
7.10. Valoració de les existències.
7.11. Actualització de preus.
7.12. Inventaris.
7.13. Regularització de diferencies
7.14. Sortides de magatzem.
7.15. Preparació de mercaderia.
7.16. Sistema de petició.
8. Transport i distribució.
8.1. Actualització de preus.
8.2. Inventaris.
8.3. Regularització de diferencies
8.4. Sortides de magatzem.
8.5. Preparació de mercaderia.
8.6. Sistema de petició
9. El transport internacional de mercaderia.
10. Servei al client.