Fonaments de gestió de projectes informatitzats

septiembre 30, 2019 12:00 am UTC+0

Descripció

Tens com a objectiu dirigir nous projectes a l’empresa? Amb aquest curs obtindràs els coneixements necessaris per planificar, gestionar i dirigir amb èxit aquests projectes. Però per això és molt important que perquè aquest procés es dugui a terme de manera òptima estiguem formats professionalment en la matèria i sapiguem planificar, organitzar, motivar i controlar recursos, procediments i protocols per tal d’aconseguir aquest projecte específic.

Objectius

Objectius generals:

– Identificar i entendre el rol de Project Manager
– Definir correctament l’abast d’un projecte
– Dissenyar un pla de projecte viable i efectiu

Objectius específics:

– Supervisar adequadament el desenvolupament del projecte
– Tancar correctament un projecte
– Anticipar-se als aconteixements i als riscos d’un projecte
– Enfrentar-se amb criteri a situacions noves en un projecte
– Ser capaç d’adaptar els seus mètodes i procediments de gestió al tipus de projecte en el que participi

Continguts

1. Introducció al curs
2. Fonaments de Direcció de Projectes
2.1. Què és un projecte
2.2. Projectes, programes i portfoli
2.3. La gestió de projectes
2.4. Les fases del projecte
2.5. Cicle de vida d’un projecte
2.6. Projectes predictius i àgils
2.7. Etapes de direcció de projectes
3. Iniciació del Projecte
3.1. Visió
3.2. Gestió dels Interessats
3.3. Organització del projecte
3.4. Estimacions
3.5. Business Case
3.6. Acta de Constitució del Projecte
4. Planificació del Projecte
4.1. Planificació gradual
4.2. Abast
4.3. Desenvolupar el cronograma
4.4. Gestió de riscos
4.5. Gestió de la qualitat
4.6. Autorització del Pla de Projecte
5. Execució del Projecte
5.1. La coordinació
5.2. Habilitats del PM
5.3. Matriu RACI
5.4. El kick off
5.5. Gestió de crisi
5.6. Gestió de proveedors
6. Seguiment i control del Projecte
6.1. Seguiment del avançament
6.2. Plafons kanban i visual management
6.3. Tècnica del valor guanyat (EVM)
6.4. Corregir desviacions
6.5. Elaboració de reports/informes
7. Tancament del Projecte