CURSO para recusos humanos sobre contratación

febrero 1, 2019 12:00 am UTC+0

Àrea:  Recursos humans                                              Durada:20 h
Data inici: divendres, 1 febrer, 2019                         Data finalització: divendres, 22 febrer, 2019
Horari: divendres, 09:30 a 14:30                              Codi Curs: FS2018-0371
Tipus: Subvencionat                                                     Inscripció: Oberta
Lloc Imparticio: PIMEC BARCELONA
Adreça Impartició:  VILADOMAT, 174 – 08015 BARCELONA
Descripció:
Actualment existeix una gran varietat de contractes laborals i resulta interessant saber quin resulta més adient per la nostra entitat. Per això en aquest curs exposarem els diferents contractes laborals existents, fent especial menció dels més comuns: l’indefinit i el temporal. També obtindrem els coneixements necessaris administratius i legals per poder dur a terme una correcta contractació.
Professorat:

Montserrat Duran Arranz
Advocada laboralista en exercici, sòcia del despatx CDR Abogados, amb experiència en temes de gestió de 1989 i juridicolaborals des de 1992. Formadora des de l’any 1996 fins al 2000 al Centre d’Innovació i Formació Professional i des de l’any 2001 fins a l’actualitat a PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya.

Continguts:

1. Coneixements legals
1.1. Accés al treball. Principi d’igualtat i no discriminació
1.2. Intermediació laboral
1.3. Serveis Públics d’ocupació
1.4. Agències de col·locació
2. El contracte de treball
2.1. Què és un contracte de treball
2.2. Condicions i modificacions del contracte de treball
2.3. Suspensió i extinció del contracte de treball
2.4. Modalitats de contractació
2.5. La contractació indefinida
2.6. La contractació temporal
2.7. El contracte en pràctiques i/o d’aprenentatge
2.8. L’entrega de la còpia bàsica
2.9. La informació sobre contractes i subcontractes
2.10. La figura jurídica del frau de llei
2.11. La subcontractació i les empreses de treball temporal
3. Relació amb l’administració pública
3.1. La relació contractual dels empleats públics
3.2. Límits a la contractació dels empleats públics
3.3. Comunicació als Serveis Públics d’Ocupació
4. Gestió de nòmina
4.1. Afiliació de treballadors. Alta en el RGSS
4.2. Cotització y pagament de salaris
4.3. Documents de cotització
4.4. Sistema Red

Observacions:

Curs subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. Formació prioritària per a treballadors en actiu.

Més informació per inscripcions: Mònica Fernández – 934964500 – mfernandez@pimec.org