Actualització socio-laboral

septiembre 19, 2019 12:00 am UTC+0

Descripció

Coneix les principals novetats legislatives en matèria laboral i la seva aplicació pràctica

Objectius

L’acció formativa ,té com a objectiu analitzar les principals novetats legislatives en matèria laboral aparegudes al llarg de l’exercici en curs i modificacions legals previstes per a l’exercici següent regulades en els Pressuposts Generals de l’estat, amb especial incidència en el marc laboral i de Seguretat Social.

Objectius Específics
-Actualització contínua dels coneixements al terreny del Dret del Treball i de la Seguretat Social.
-Conèixer les novetats legislatives més destacades.
-Analitzar la previsió d’avantprojectes i futures reformes legislatives.
-Conèixer les últimes novetats normatives, la seva aplicació pràctica i les diferents interpretacions que d’elles han fet els tribunals.

Continguts

1.- Novetats soci-laborals de la LLei de Pressuposts Generals de l’Estat.:
1.1.- Cotització a la Seguretat Social
1.2.- Revalorització de pensions: Import mínim i complements.
1.3.- Imports prestacions familiars.
1.4.- Valors legals: Interès legal dels diners i IPREM.
1.5.- Reducció de cotitzacions.
1.6.- Tarifa d’Accidents de Treball i Malaltia professional.

2: Ordre TIN/ anàlisis de les normes de cotització a la Seguretat Social, Desocupació, Fons de Garantia Salarial i Formació Professional.
2.1.- Cotització a la Seguretat Social: Règim General.
2.2.- Cotització RETA i R.E. Agrari.
2.3.- Cotització en supòsits Especials.
2.4.- Bases i tipus de cotització.
2.5.-Novetats en matèria de contractació laboral
2.6.- Coeficients reductors.

3.- Salari mínim Interprofessional
3.1.- Quantia del SMI.
3.2.- Compensació i absorció.
3.3.- Treballadors eventuals, temporers i empleats de llar.

4.- Revalorització de les pensions del sistema de la Seguretat Social i d’altres prestacions socials públiques per a l’exercici corresponent
4.1.- Pensions del sistema de la Seguretat Social en la seva modalitat contributiva.
4.2.- Pensions del sistema de la Seguretat Social en la seva modalitat no contributiva.
4.3.- Quanties mínimes de les pensions.

5: Altres novetats soci-laborals